• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Jazyková škola

Čo vám IJaV ponúka navyše?

 • GARANCIA TRVANIA.
 • SPRIEVODCA VÝBEROM KURZU.
 • ZAMERANIE NA KVALITU A VAŠU SPOKOJNOSŤ.

GARANCIA TRVANIA

Zvýhodňujeme vytrvalých študentov. My vám garantujeme, že celoročný kurz, ktorý u nás budete navštevovať, bude trvať skutočne celý rok. Vyhnete sa tak najčastejšiemu problému kurzov v súkromných jazykových školách - predčasnému ukončeniu kurzu z dôvodu odchodu niekoľkých študentov v priebehu roka.

SPRIEVODCA VÝBEROM KURZU

Vašim cieľom je naučiť sa ovládať cudzí jazyk. Zvážte akú má pre vás tento cieľ prioritu, ako vám znalosť cudzieho jazyka pomôže a vyberte si optimálny jazykový kurz pre vás:

Prečo?

 • Pomôže vám v kariérnom postupe?
 • Pomôže vám udržať si súčasné zamestnanie?
 • Umožní vám zarábať vyšší príjem?
 • Budete môcť zmeniť zamestnanie na zaujímavejšie?
 • Zlepší sa váš pracovný výkon na súčasnej pozícii?
 • Zaručí vašej rodine bezpečie stabilného príjmu financií?

Ako si vybrať jazykový kurz?

Vyberte si optimálny kurz pre vás, podľa vašich časových a finančných možností. Stanovte si nasledovné parametre:

 • celkovú dĺžku štúdia
 • frekvenciu štúdia počas týždňa
 • veľkosť študijnej skupiny
 • úroveň, ktorú chcete dosiahnuť
 • cenu, ktorú do vzdelávania investujete

[spoiler title=""]

6 zákonov jazykového vzdelávania

Štúdium jazyka sa riadi niekoľkými dôležitými zákonmi:

 1. vyšší počet hodín v týždni znižuje celkový počet hodín potrebný na naučenie cudzieho jazyka, preto je frekvencia 2x 2hod týždenne optimálna pre pracujúcich a študentov
 2. vyšší počet študentov v skupine predlžuje celkovú dobu štúdia
 3. štúdium jazyka je náročný a dlhodobý proces, dieťa sa naučí hovoriť za 2-3 roky neustáleho "štúdia" 7 dní v týždni
 4. najefektívnejší spôsob štúdia sa zakladá na maximálnej aktivite študenta v oblasti hovorenia a počúvania, čo je príčinou vysokej efektivity pri individuálnych kurzoch
 5. študent musí odkomunikovať minimálne 270 hod, keďže v skupinách je študent čiastočne pasívny, počet hodín štúdia sa primerane zvyšuje
 6. pre dobrú komunikačnú úroveň je potrebné absolvovať nasledovný počet hodín pravidelného štúdia 2x 2hod týždenne:
veľkosť
skupiny
počet
študentov
počet
hodín
dĺžka štúdia poznámka
Individuálny kurz 1 270h 2,1 r. najkratší čas štúdia, finančne náročné
DUO kurz 2 375h 2,5 r.  
MikroSkupinový kurz 3-5 435h 2,9 r.  
MiniSkupinový kurz 6-8 495h 3,3 r.  
MaxiSkupinový kurz 9-12 600h 4,0 r. naše ceny dosahujú ceny štátnych jazykových škôl
Bežná trieda 20-30 900h 6,0 r. len štátne jazykové školy, komunikácia zaostáva

 

Zoznam jazykových škôl

 

Jazykové školy

Jazykové školy sú kvalitou, spôsobom výučby, vybavením, odbornosťou lektorov ako i prístupom k študentom diametrálne rozdielne. Najdrahší jazykový kurz je vždy ten, na ktorom ste sa nič nenaučili. Nestrácajte preto svoj čas a peniaze v jazykových školách, ktoré sú síce lacné ale nič vás nenaučia. Jedným z dôvodov môžu byť do jazykového kurzu nevhodne zaradení študenti. Ak niektorí sú úplní začiatočníci a iní sú opätovní začiatočníci, výsledkom je znechutenie tých, ktorí sú odkázaní počúvať reakcie pokročilejších. Podobným problémom je miešanie začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých študentov.

Jazyková škola v Bánovciach nad Bebravou

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Bánovce nad Bebravou,
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Nám. Ľ. Štúra 1796/5A, Bánovce nad Bebravou

Jazyková škola v Banskej Bystrici

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Banská Bystrica, Kapitulská13
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Kapitulská 13, Banská Bystrica

Jazyková škola v Bratislave I

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Bratislava I, Rajská 4
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Rajská 4, Bratislava I

Jazyková škola v Bratislave V

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Bratislava V, Pečnianska 6
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Pečnianska 6, Bratislava - Petržalka

Jazyková škola v Brezne

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Brezno, Švermova 5,
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Švermova 5, Brezno

Jazyková škola v Bytči

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Bytča, Nám. Slovenskej Republiky 13
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Nám. Slovenskej Republiky 13, Bytča

Jazyková škola v Čadci

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Čadca, Paláriková 81
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Paláriková 81(budova reštaurácie Majo - 2. poschodie), Čadca

Jazyková škola v Gelnici

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Gelnica, Hlavná 146
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Hlavná 146, Gelnica

Jazyková škola v Kežmarku

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Kežmarok,
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Baštova 12, Kežmarok

Jazyková škola v Košiciach

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Košice, Alžbetina 1
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Alžbetina 1, Košice

Jazyková škola v Kráľovskom Chlmci

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Kráľovský Chlmec, L.Koššútha 101/1270
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, L. Koššútha 101/1270, Kráľovský Chlmec

Jazyková škola v Kysuckom Novom Meste

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Kysucké Nové Mesto, ul. Belanského 193
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, ul. Belanského 193 (na 1. poschodí), Kysucké Nové Mesto

Jazyková škola v Leviciach

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Levice, ul. Ivana Krasku3
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, ul. Ivana Krasku 3, Levice

Jazyková škola v Liptovský Mikuláši

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Liptovský Mikuláš, Štúrova 7
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Štúrova 7 (nad Slovakiou), Liptovský Mikuláš

Jazyková škola v Lučenec

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Lučenec, T.G. Masaryka 349/19
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, T.G.Masaryka 349/19, Lučenec

Jazyková škola v Malackách

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Malacky, Záhoracká 54
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Záhoracká 54 (oproti VÚB), Malacky

Jazyková škola v Martine

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Martin-Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda 5
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Sv. Cyrila a Metoda5, Martin - Vrútky

Jazyková škola v Michalovciach

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Michalovce, Ul. pri sýpke 9
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Ul. pri sýpke (v budove s ČSOB poisťovňou), Michalovce

Jazyková škola v Nitra

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Nitra, Janka Kráľa 29
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Janka Kráľa 29, Nitra

Jazyková škola v Novom Meste nad Váhom

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Nové mesto nad Váhom, Weisseho 15
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Weisseho 15 (veľa Mestského úradu), Nové Mesto nad Váhom

Jazyková škola v Pezinku

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Pezinok, Kollarova 14/A
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Kollarova 14/A (v pasáži reštaurácie Viktoria), Pezinok

Jazyková škola v Piešťanoch

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Piešťany, Kukučínova 13
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Kukučínova 13 (vedľa hlavnej pošty), Piešťany

Jazyková škola v Považskej Bystrici

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Považská Bystrica, M.R.Štefánika 171/24
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, M.R.Štefánika 171/24 (budova bývalej Dexia banky), Považská Bystrica

Jazyková škola v Prešove

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Prešov, Masarykova 22
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Masarykova 22 (100m od autobusovej stanice, 2. poschodie), Prešov

Jazyková škola v Prievidzi

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Prievidza, Nová 7
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Nová 7 (budova autoškoly Hal, 100m od autobusovej stanice), Prievidza

Jazyková škola v Senci

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Senec, Lichnerova 6
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Lichnerova 6, Senec

Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Spišská Nová Ves, Ing. Kožucha 8
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Ing. Kožucha 8, Spišská Nová Ves

Jazyková škola v Starej Ľubovni

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Stará Ľubovňa, Námestie sv. Mikuláša 1721/26A
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Námestie sv. Mikuláša 1721/26A (oproti Tatra banke), Stará Ľubovňa

Jazyková škola v Topoľčanoch

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Topoľčany, Bernolákova 36
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Bernolákova 36, Topoľčany

Jazyková škola v Žiari nad Hronom

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Žiar nad Hronom, Pod Donátom 5
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Pod Donátom 5, Žiar nad Hronom

Jazyková škola v Žiline

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Žilina, Národná 18
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Národná 18, Žilina
Pre výber konkrétneho kurzu vyberte položku v ponuke kurzov v ľavom paneli. IJaV - vaše centrum jazykov.
 

Anglická konverzácia One to One s native spreakrom je spoľahlivá cesta ako plynulo hovoriť po anglicky a byť schopný porozumieť reči rodeného native speakra (angličana alebo američana).

[/spoiler]

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...