• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Metóda 3E

3E - komunikatívna vyučovacia metóda

Komunikatívna vyučovacia metóda odporúčaná aj Radou Európy (viď. Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky - 2002) je dlhodobo No.1 vo svete metód vyučovania cudzieho jazyka. Je vo svete najrozšírenejšia a je i najprepracovanejšia. Z komunikatívnej metódy vychádza viacero príbuzných metód. Nami používaná metóda 3E je tzv. vylepšená komunikatívna metóda. Metóda 3E využíva všetky najnovšie pokroky v komunikatívnej metóde a rozširuje ju o niektoré vysokoefektívne prvky vyučovania cudzieho jazyka.

Metóda 3E

Komunikatívna metóda 3E, ktorú využíva IJaV je najvyššou zárukou efektívnosti výučby anglického jazyka. Uvádzame niektoré príklady vylepšení:

 • Princíp dôležitosti slova. (Pozn.: slovíčka sa učia od najfrekventovanejších po menej frekventované).
 • Princíp gramatických šablón .
 • Princíp 8:5:4:3.
 • Princíp napočúvaného jazyka.
 • Efektívny e-Learning.
 • a iné.

Komunikatívna (priama) metóda

Komunikatívna (priama) metóda má nasledovné základné znaky - dôraz je na vete, myšlienke a asociácií. Situačnosť je dominantná a prevláda nad systémom a štruktúrou. Je kladená preferencia intuície a imitácie pred uvedomelosťou, syntagmatiky pred paradigmatikou, subkognícia a indukcia je pred kogníciou a dedukciou.

Komunikatívna metóda je charakterizovaná nasledovnými princípmi (Pýchová 1997):

 • sémantická a formálna stránka cieľového jazyka,
 • uprednostňovanie plynulosti jazyka pre jeho formálnou presnosťou,
 • autentický jazyk,
 • kontext,
 • podvedomé osvojovanie cudzieho jazyka cudzojazyčnou praxou,
 • sústredenie študenta a facilitujúca rola lektora,
 • práca v skupine a hranie rol,
 • integrácia schopností s prioritou hovoreného prejavu,
 • komunikatívna kompetencia,
 • jazyk ako prostriedok komunikácie.

Paradigmy didaktiky (Choděra 2001)

 • opora o materinský jazyk (najmä u začiatočníkov),
 • orálny základ,
 • priorita rečovej praxe pred jazykovou teóriou,
 • rozvoj špecificky jazykovej uvedomelosti,
 • vytváranie rečových návykov,
 • rozvoj špecificky jazykovej názornosti,
 • jednota jazyka a mimojazykových faktorov,
 • komplexnosť.

Mýty

Komunikatívna metóda rúca niektoré zaužívané mýty. Napr.

Mýtus o efektívnom štúdiu cudzieho jazyka výlučne za pomoci tzv. native speakers.

Opora o materinský jazyk je dôležitá najmä v začiatkoch jazykového vzdelávania nakoľko umožňuje porovnávanie cieľového jazyka s materinským, pričom z hľadiska študenta jeho materinský jazyk nezávisle od vôle študenta neustále vstupuje do výučbového procesu. Ak je študijná skupina jazykovo homogénna a študenti majú spoločný prostriedok komunikácie, je neprirodzené a neefektívne nepoužívať ho. V praxi sa ukazuje, že začínajúci študenti častokrát nepochopia čo od nich lektor - native speaker žiada a následne má letor problém zvládnuť nastávajúci zmätok.

Je potrebné si tiež uvedomiť, kto sú native speakers. Nie sú to učitelia s vysokoškolským pedagogickým vzdelaním, sú to bežní ľudia, ktorí si v lepšom prípade pred príchodom do našej krajiny urobili prípravný kurz. Ak si uvedomíme, koľko z bežných ľudí u nás z radov laickej verejnosti má prirodzený talent byť dobrým učiteľom, vieme si reálnejšie predstaviť možnosti a schopnosti native speakers. Bez ohľadu na uvedené informácie, úloha native speakers je pri výučbe pokročilých študentov nezastupiteľná v konverzačných hodinách.

Roly lektora v komunikatívnej metóde sú nasledovné:

 • manažér (35%), organizuje, riadi, podnecuje, inštuuje, kontroluje,
 • hodnotiteľ (35%), dáva študentom spätnú väzbu, hodnotí výsledky,
 • facilitátor (15%), motivuje, pomáha, kladie otvorené otázky,
 • ovládateľ (15%), ovláda dianie v triede.

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...