• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Projekt APROGEN

Projekt APROGEN = Alternatívny PROGram Edukácie Nadaných

Duševný rozvoj pre rozumovo nadané deti

Ak je vaše dieťa rozumovo nadané, ideálne je umiestniť ho do triedy pre nadané deti. Skvelú príležitosť pre rozvoj vášho nadaného dieťaťa na Slovensku vytvorila popredná odborníčka PhDr. Jolana Laznibatová CSc. s projektom APROGEN pre "mimoriadne rozumovo nadané deti". Po dlhých rokoch boja s byrokaciou získala pre nadané deti okrem iného i zvýšené finančné dotácie, rovnako ako ich majú deti postihnuté. Vďaka tomu sú vytvorené pre deti vhodné podmienky pre ich efektívny všestranný rozvoj. Do Zákona o výchove a vzdelávaní boli intelektovo nadaní žiaci zaradení do skupiny „nadaní a talentovaní žiaci“ (športovo, umelecky, intelektovo nadaní). Zákon bol schválený 5.3.2008.

Štúdium je zamerané na rozvoj logického myslenia, analyticko-syntetického myslenia, kritického myslenia, riešenia problémov argumentácie a kreatívneho myslenia.

1. Ako zistím, či je moje dieťa rozumovo nadané?

Intelektovo nadaní žiaci tvoria 3–5% populácie, a sú považovaní za strategické bohatstvo každej spoločnosti.

 • Prvé signály získa rodič ešte v predškolskom veku, keď jeho dieťa je bystré a prejavuje zvýšenú inteligenciu.
 • Neskorým signálom sú problémy v prvých ročníkoch základnej školy - keď je dieťa znechutené klasickým - drilovým štýlom výučby.
 • Otestovaním inteligencie dieťaťa v pedagogicko-psychologickej poradni (testy PDW, Terman – Binet, WISC – III.)

Pozn. autora článku - z našich osobných skúseností môžme povedať, že náš syn sa vyslovene trápil, štúdium ho nebavilo, bol nútený sedieť pri prepisovaní cvičení od 15:00 do 20:00 bez väčšieho úspechu. Domáca práca ho nebavila, pristupoval k nej s odporom a hľadal všemožné spôsoby ako sa jej vyhnúť. Signálom pre nás bolo, keď v matematickej súťaži Klokanko získal ako tretiak plný počet bodov. Bolo rozhodnuté. Rozhodli sme sa absolvovať podrobný inteligenčný test s ním i s jeho súrodencami (v pedagogicko-psychologickej poradni) a po jeho úspešnom zvládnutí sme všetky 3 naše deti presunuli do inej školy, do tried pre projekt APROGEN.

Znaky intelektovo nadaného dieťaťa

Zdá sa Vám, že Vaše dieťa:

 • je nadmerne aktívne, nie však bezúčelne?
 • rozumie myšlienkam, ktoré sú ťažké pre ostatné deti v jeho veku?
 • usiluje sa cieľavedome, čo najviac vypátrať o okolitom svete?
 • cíti sa Vaše dieťa dobre v spoločnosti dospelých?
 • rozpráva sa?
 • prejavuje sklony k abstraktným činnostiam?
 • je netrpezlivé, pretože sa túži naučiť nové veci?
 • lúšti hádanky, ktoré iné deti považujú za ťažké?
 • má slovník nezvyčajný pre dieťa v jeho veku?
 • je výnimočne zvedavé?
 • je schopné samostatne uvažovať?
 • je smelé?
 • vysloví bez obavy svoje názory?
 • rozoberie veľmi rado rôzne veci, aby vedelo, ako fungujú?
 • začalo kresliť alebo čítať skoro a tieto činnosti stále obľubuje?
 • využíva konštruktívne svoju samotu?
 • rozumie abstraktným myšlienkam?
 • reaguje pohotovo?
 • venuje sa nejakej činnosti bez toho, aby mu to prikázali?

3 základné odlišnosti podľa PhDr. Jolany Laznibatovej CSc.

 • Musím poznamenať, že niektoré nadané deti sa na prvý pohľad veľmi neodlišujú od ostatných rovesníkov, na druhý pohľad je tam však už odlišnosť zrejmá. Sú to totiž deti ako akékoľvek iné, odmalička sú však špecifické tým, že kladú iné otázky, zaujímajú ich iné veci, v skorom veku vedia čítať, písať, počítať. Už v predškolskom veku môžeme u nich pozorovať prudký vývinový náskok. To je však iba jedna stránka.
 • Tou druhou, ktorú by istotne potvrdili všetci rodičia, ktorí majú nadané deti, sú osobnostné vlastnosti. Nadané deti sú náročnejšie na výchovu, na všetko majú svoj vlastný názor, ktorý iba tak ľahko nezmenia. Rodičia musia použiť silné racionálne a argumentačné prostriedky a schopnosti, aby ich presvedčili. Okrem toho takéto deti sú ťažšie prispôsobivé, neuznávajú autoritu, rodiča teda považujú za svojho partnera a na rovnakej úrovni s ním chcú komunikovať. Rodič ani učiteľ nemôžu pôsobiť dominantne. Dieťa musí dostať priestor na vyjadrenie svojho názoru. Učiteľ a žiak v škole musia byť partnermi. To isté odporúčame aj rodičom – komunikovať s deťmi ako s dospelými.
 • Treťou odlišnosťou je emocionálno-sociálna rovina. Kým intelektová stránka týchto detí je extrémne zrýchlená, naproti tomu emocionálne a sociálne dozrievajú neskôr. Ide teda o akúsi disproporciu vo vývine, ktorú je potrebné zohľadňovať.

 

Čo sa okrem IQ sleduje a testuje

 • urobiť kresby postavy a stromu
 • prejavy správania dieťaťa (poruchy učenia, ADHD, komunikácia, sociálno – emocionálne prejavy), ktoré sú evidentné na základe pozorovania psychológa počas psychologického vyšetrenia.
 • nieje potrebné klásť extrémne veľký dôraz na úroveň sociálneho a emocionálneho vývinu a rovnako ani na úroveň motorických zručností. Tieto úrovne a zručnosti je treba len zaznamenať a ďalej ich bude rozvíjať škola. 
 • samotná intelektová úroveň dieťaťa, jeho schopnosť reagovania na položené otázky, prípadne na ním kladené otázky. 

 

2. Výhody diferencovaného vzdelávania

hlavnou výhodou je, že vaše dieťa nebude brzdené oveľa slabšími žiakmi, ktorých je v bežnej triede viac ako polovica, čas strávený v škole bude efektívne využitý (napr. nebude musieť čakať 3 min. pokiaľ slabší prečíta 1 vetu)

 • od 1. ročníka sa bude učiť angličtinu a informatiku
 • navyše bude mať predmet Obohatenie
 • každý rok bude prezentovať vlastný projekt podľa svojho výberu
 • keďže viac práce odvedie v škole, doma sa bude môcť venovať svojim záľubám 

 

Viac informácií nájdete na týchto stránkach:

 

Teória Erika Eriksona o potrebe rozvoja dieťaťa

 • do dvoch rokov má výchovou získať najmä dôveru a nádej,
 • v druhom až štvrtom roku sa rozvíja jeho objavovaním sveta sloboda a autonómia dieťaťa, 
 • neskoršie v škole rozvíja najmä iniciatívu 
 • okolo desiateho roku má žiak získať najmä návyky na pracovitosť, usilovnosť, aby sa dostal bez problémov do štádia identity a generativity, tvorivosti.

 

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...