• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Kurzy účtovníctva v Žiline

Kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva 1 - akcia
( praktický kurz pre začiatočníkov )

 • Zľava - ušetríte až 28 eur
 • 100% vyučovania sa realizuje na PC v programoch Alfa Plus a Omega od firmy Kros Žilina resp. inom
 • 2 príručky sú v cene kurzu
 • úroveň A začiatočníci (kurzy sú určené pre úplných začiatočníkov)

Cena kurzu JÚ+PÚ spolu:

 • verejnosť (samoplatitelia) akcia 577 eur / 88 hodín

Kurz cvičenia podvojného účtovníctva 2
( praktické cvičenia pre pokročilých )

Zľavu 10 eur získavajú absolventi kurzu Podvojné účtovníctvo 1

Cena kurzu PÚ 2

 • verejnosť (samoplatitelia) 180 eur / 24 hodín (ceny platia pri mikroskupinovom kurze - 3 - 5 osôb)

Kurzy jednoduchého účtovníctva prakticky na PC

Začiatok nových kurzov
viď tabuľka vpravo, trvanie 10 stretnutí po 4hod

Skupinové kurzy jednoduchého účtovníctva
( praktický kurz na PC )

Vďaka prechodu z papierového ručného účtovníctva na účtovníctvo v PC sa nám podarilo skrátiť rozsah kurzu zo 64 hod na 40 hod. Vzhľadom na túto úsporu sme výrazne znížili i cenu za kurz. Ak hľadáte najkvalitnejší kurz za rozumnú cenu, ste na správnom mieste.

Komu je kurz určený
Kurzy sú určené aj pre úplných začiatočníkov, ktorí po jeho absolvovaní úplne zvládnu problematiku účtovania v jednoduchom účtovníctve.

Spôsob vyučovania
kurz účtovníctva sa vyučuje na PC v programe Alfa Plus od firmy Kros Žilina resp. inom.

Organizácia vyučovania
4 vyučovacie hodiny v jednom dni (t.j. 180 min)
2x týždenne
Začiatok o 16:30 (alebo skôr v prípade dohody všetkých účastníkov)
Celková dĺžka trvania 4 týždne

Platenie
Kurz sa platí minimálne 7dní pred začatím kurzu. Počet účastníkov je obmedzený počtom počítačov, preto je rezervácia platná až po zaplatení poplatku za kurz.

Certifikát
Kurz ukončíte získaním certifikátu na program ALFA PLUS od spoločnosti KROS.

Študijné materiály
Študijné materiály sú zahrnuté v cene kurzu

Cena kurzu

 • verejnosť (samoplatitelia) akcia 275 eur, pôvodná cena 300 eur / 40 hodín

Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva
( kurz na PC pre 1 - 3 osoby )

Organizácia vyučovania
Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)
Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.
Kurz sa časovo prispôsobuje aktuálnemu rozvrhu skupinových kurzov - obsadenosti učební.
Minimálne trvanie jedného stretnutia 90 min.

Platenie
Platí sa na dohodnutý počet vyučovacích hodín dopredu.

Cena

 • verejnosť (samoplatitelia) 24 eur / hodina
 • firmy (fyzické a právnické osoby) 30 eur (plus DPH) / hodina

Študijné materiály
Je možné zakúpiť priamo v inštitúte

Pokračovanie štúdia
Podľa požiadaviek klienta.

Kurzy podvojného účtovnictva prakticky na PC

Začiatok nových kurzov
viď tabuľka vpravo, trvanie 12 stretnutí po 4hod

Školenia podvojného účtovníctva - rozdelenie

 • Skupinové kurzy podvojného účtovníctva 1
  (praktický kurz PÚ na PC pre začiatočníkov)
 • Skupinový kurz Pokročilé cvičenia podvojného účtovníctva 2
  (pokročilé cvičenia PU na PC pre mierne pokročilých)
 • Individuálny kurz Podvojné účtovníctvo
  (kurz PÚ na PC pre 1 - 3 osoby)
 • Kurz ovládania programu Omega od firmy Kros

Skupinové kurzy podvojného účtovníctva 1
( praktický kurz na PC pre začiatočníkov )

Vďaka prechodu z papierového ručného účtovníctva na účtovníctvo v PC sa nám podarilo skrátiť rozsah kurzu z 88hod na 48hod. Vzhľadom na túto úsporu sme výrazne znížili cenu za kurz. Ak hľadáte najkvalitnejší kurz za rozumnú cenu, ste na správnom mieste.

Komu je kurz určený
Kurzy sú určené aj pre úplných začiatočníkov, ktorí po jeho absolvovaní zvládnu bežnú problematiku účtovania v podvojnom účtovníctve

Spôsob vyučovania
Kurz účtovníctva sa vyučuje na PC v programe Omega od firmy Kros Žilina.

Organizácia vyučovania
4 vyučovacie hodiny v jednom dni (t.j. 180 min)
2x týždenne
Začiatok 16:00 alebo 16:30 (podľa dohody účastníkov a obsadenia učební)
Celková dĺžka trvania 6 týždňov

Certifikát
Kurz ukončíte získaním certifikátu od firmy KROS na program OMEGA.

Študijné materiály
Študijné materiály sú zahrnuté v cene kurzu

Pokračovanie štúdia
Na tento kurz nadväzuje kurz Podvojné účtovníctvo 2 pre mierne pokročilých.

Platenie
Kurz sa platí minimálne 7dní pred začatím kurzu. Počet účastníkov je obmedzený počtom počítačov, preto je rezervácia platná až po zaplatení poplatku za kurz.

Cena kurzu

 • verejnosť (samoplatitelia) akcia 330 eur, pôvodná cena 360 eur / 48 hod.

Cieľ kurzu

Kurz Vás pripraví na samostatné vedenie účtovníctva. Bez problémov zvládnete orientáciu v ekonomike, legislatíve a daňovej problematike. Vaše štúdium bude celé prebiehať výlučne na počítači, čím získate potrebné praktické skúsenosti a zručnosti. Problémom pre Vás nebudú daňové priznania k DPH, priznania k dani z príjmov právnických osôb, rôzne formuláre a tlačivá.

Skupinový kurz Pokročilé cvičenia podvojného účtovníctva 2
( pokročilé cvičenia na PC pre pokročilých )

Komu je kurz určený
Kurz je predovšetkým určený pre absolventov úrovne 1.
Vhodný je i pre mierne pokročilých, ktorí po jeho absolvovaní úplne zvládnu bežnú problematiku účtovania v podvojnom účtovníctve.

Cieľ kurzu
Vyriešiť čo najväčšie množstvo špecifických prípadov účtovania, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi. Napr. Platba za opravu motorového vozidla, faktúra vystavená v EÚ platcom i neplatcom DPH a podobne.

Spôsob vyučovania
Kurz účtovníctva sa vyučuje na PC v programe Omega od firmy Kros Žilina.

Organizácia vyučovania
4 vyučovacie hodiny v jednom dni (t.j. 180 min)
2x týždenne
Začiatok 16:00 alebo 16:30 (podľa dohody účastníkov)

Certifikát
Kurz ukončíte získaním certifikátu od firmy KROS na program OMEGA.

Študijné materiály
Poplatky za študijné materiály vrátane prehľadných skrípt sú už zahrnuté v cene kurzu

Platenie
Kurz sa platí na 24 hod dopredu, pričom Vaše miesto je rezervované až po zaplatení poplatku za kurz

Cena kurzu

 • verejnosť (samoplatitelia) 180 eur / 24 hodín
 • absolventi kurzu Podvojné účtovníctvo 1 cena 170 eur / 24 hodín

Individuálny kurz Podvojné účtovníctvo
( kurz PÚ na PC pre 1 - 3 osoby )

Organizácia vyučovania
Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)
Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.
Kurz sa časovo prispôsobuje Vašim potrebám a obsadenosti učební.

Študijné materiály
Je možné zakúpiť priamo v inštitúte

Pokračovanie štúdia
Podľa požiadaviek klienta.

Platenie
Platí sa na dohodnutý počet vyučovacích hodín dopredu.

Cena

 • Verejnosť (samoplatitelia) 24 eur / hodina
 • Firmy (fyzické a právnické osoby) 30 eur (plus DPH) / hodina

Kurzy mzdového účtovníctva prakticky na PC

Začiatok nových kurzov
viď tabuľka vpravo, trvanie 6 stretnutí po 5hod

Miniskupinové kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky
( praktický kurz na PC )

 • Komu je kurz určený
  Kurzy sú určené aj pre úplných začiatočníkov, ktorí po jeho absolvovaní zvládnu bežnú problematiku personalistiky a mzdového účtovníctva
 • Spôsob vyučovania
  Kurz sa vyučuje na PC v programe Olymp od firmy Kros Žilina resp. inom
 • Organizácia vyučovania
  1. Sobotný kurz - 6 x 5 hod
  - Začiatok o 8:30, koniec o 12:30
  2. V pracovných dňoch
  - 4 vyučovacie hodiny v jednom dni (t.j. 180 min)
  - 2x týždenne
  - Začiatok 16:00 alebo 16:30 (podľa dohody účastníkov a obsadenosti učební)
 • Certifikát
  Kurz ukončíte získaním certifikátu od firmy KROS na program OLYMP.
 • Študijné materiály
  Potrebné materiály sú v cene kurzu.
 • Platenie
  Kurz sa platí na 30 hod dopredu, pričom Vaše miesto je rezervované až po zaplatení poplatku za kurz
 • Cena kurzu

  Verejnosť (samoplatitelia) akcia 290 eur / 30 hodín

Individuálne kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky
( kurz pre 1 - 2 osoby)

 • Organizácia vyučovania
  Individuálne kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)
  Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.
  Kurz sa časovo prispôsobuje aktuálnemu rozvrhu skupinových kurzov - obsadenosti učební.
 • Študijné materiály
  Je možné zakúpiť priamo v inštitúte
 • Pokračovanie štúdia
  Podľa požiadaviek klienta.
 • Platenie
  Platí sa na dohodnutý počet vyučovacích hodín dopredu.
 • Cena
  Verejnosť (samoplatitelia) 24 eur / hodina
  Firmy (fyzické a právnické osoby) 30 eur (plus DPH) / hodina

 

Pre výber konkrétneho termínu kurzu vyberte položku v ponuke termínov v pravom paneli.

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...