• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Kurzy používania PC

Komu sú kurzy určené?

Pre začiatočníkov

 • Naše kurzy nie sú určené len pre úplných začiatočníkov ale i pre bežných užívateľov - tzv. “samoukov“, ktorí pracujú s aplikáciami bez hlbšieho samoštúdia resp. kvalitnejšieho kurzu. “Samoukovia”, ktorých je medzi používateľmi približne 95 percent, nevyužívajú ani 5 percent možností, ktoré ponúkajú tieto aplikácie, čo im zabraňuje efektívne a kvalitne pracovať v danom programe. Výsledkom ich práce je súbor, ktorý o svojom tvorcovi okamžite prezradí, že jeho autorom je užívateľ na úrovni začiatočníka.

Príklad: Ak zarovnávanie do stĺpcov vo Worde vytvárate pomocou viacerých medzier idúcich za sebou, ďalšiu stranu vytvárate pomocou viacerých “ENTERov” idúcich za sebou, problémy vám robí zarovnávanie, centrovanie, automatické číslovania alebo sa Vám zdá, že dokument nemáte úplne “pod kontrolou”, potom naše kurzy sú určené práve pre Vás. Okrem toho, že nebudete pre okolie pôsobiť ako začiatočník, kurz Vás naučí využívať čas efektívnejšie a vytvárať dokumenty na profesionálnej úrovni.

Pre pokročilých

Kurzy sú určené pre absolventov základných kurzov, ktorí majú záujem preniknúť hlbšie do problematiky efektívneho spracovania informácií.

Typy kurzov - podľa formy štúdia

S - Skupinové kurzy

S1 - Základy práce s Windows, Word, Excel, Outlook, Internet

Učebný plán kurzu

 • podľa jednotlivých produktov

Typy kurzov

 • pre seniorov
 • pre juniorov

Dĺžka školenia

 • polointenzívne večerné 15 dní x 3 hod
 • denné 5 dni x 8 hod

Platenie

 • Kurz sa platí minimálne 7dní pred začatím kurzu. Rezervácia miesta v kurze je platná až po zaplatení poplatku za kurz.
 • Cena kurzu - 160 eur mikroskupina(3-5osôb)

Osnovy

 • Základné pojmy v oblasti výpočtovej techniky
 • Hardware počítača a prídavných zariadení
 • Spôsob ukladania informácií na pamäťové médiá
 • Užívateľské nastavenie a prispôsobenie operačného systému
 • Správa priečinkov a súborov
 • Programové súčasti operačného systému
 • Záverečná skúška
 • denné 1 deň x 8 hod
 • víkendové 1 deň x 8 hod
 • intenzívne večerné 2 dni x 4 hod
 • polointenzívne večerné 4 dni x 2 hod
 • 80 eur (2.410 Sk) (akciová cena 3.200Sk)
 • Princíp práce s programom a dokumentmi
 • Základné úpravy a vkladanie textu
 • Formát textu
 • Menu programu
 • Vzhľad strany, hlavička a päta
 • Vkladanie objektov
 • Tvorba a úprava tabuliek
 • Záverečná skúška
 • denné 1 deň x 8 hod
 • víkendové 1 deň x 8 hod
 • intenzívne večerné 2 dni x 4 hod
 • polointenzívne večerné 4 dni x 2 hod
 • 80 eur (2.410 Sk) (akciová cena 3.200Sk)
 • Princíp práce s programom MS Excel
 • Formát textu
 • Menu programu
 • Nastavenie a vzhľad strany
 • Formát bunky a tabuľky, práca s tabuľkou
 • Vkladanie vzorcov a funkcií
 • Tvorba grafov a databáz
 • Záverečná skúška
 • denné 1 deň x 8 hod
 • víkendové 1 deň x 8 hod
 • intenzívne večerné 2 dni x 4 hod
 • polointenzívne večerné 4 dni x 2 hod
 • 80 eur (2.410 Sk) (akciová cena 3.200Sk)
 • Tvorba a princíp počítačových sietí
 • Typy a topológie počítačových sietí
 • Sieť Internet a práca s programom Internet Explorer
 • Možnosti programu Outlook, pomocník, položky okna, nastavenie lišty, zložky, archivácia
 • Kontakty
 • Poštové správy a základné operácie
 • Kalendár, schôdzky, udalosti, úlohy
 • Spoločné funkcie pre viaceré položky
 • Záverečná skúška
 • denné 1 deň x 8 hod
 • víkendové 1 deň x 8 hod
 • intenzívne večerné 2 dni x 4 hod
 • polointenzívne večerné 4 dni x 2 hod
 • 80 eur (2.410 Sk) (akciová cena 3.200Sk)
 • denné 1 deň x 8 hod
 • víkendové 1 deň x 8 hod
 • intenzívne večerné 2 dni x 4 hod
 • polointenzívne večerné 4 dni x 2 hod
 • 80 eur (2.410 Sk) (akciová cena 3.200Sk)
 • Základy práce s MS Access, návrh tabuľky
 • Práca s tabuľkami a výmena dát
 • Dotazy na výber a dotazy funkcií, akčné dotazy
 • Operátory a funkcie, vzťahy medzi tabuľkami
 • Formáty, formuláre, zostavy
 • Záverečná skúška
 • denné 2 dni x 8 hod
 • víkendové 2 dni x 8 hod
 • intenzívne večerné 4 dni x 4 hod
 • polointenzívne večerné 8 dni x 2 hod
 • 213 eur (6.416 Sk)
 • Základy tvorby a riadenia projektu
 • Základné zobrazenia projektu v MS Project
 • Práca s úlohami
 • Práca so zdrojmi
 • Úpravy a ladenie časovej postupnosti projektu
 • Riadenie projektu
 • Práca na viacerých projektoch a zdieľanie spoločných zdrojov
 • denné 2 dni x 8 hod
 • víkendové 2 dni x 8 hod
 • intenzívne večerné 4 dni x 4 hod
 • polointenzívne večerné 8 dni x 2 hod
 • 531 eur (15997 Sk)
 • Individuálne PC kurzy sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)
 • Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.
 • 1 osoba za 17 eur (512 Sk) /hod
 • 2 osoby po 8,5 eur (256 Sk) /hod
 • špecializácia a odborná náročnosť kurzu
 • vzdialenosť firmy od centra mesta
 • Úvod do pokročilých techník
 • Podmienené formátovanie
 • Overovanie vstupných dát
 • Pokročilá práca s grafmi
 • Makrá
 • Citlivostná analýza
 • Hľadanie riešenia
 • Hľadanie optimálneho riešenie
 • Scenáre
 • Kontingenčné tabuľky a grafy
 • Filtrovanie dát a súhrny
 • Vybrané funkcie a ich praktické použitie
 • Finančné analýzy
 • Praktické vzory a príklady
 • Záverečná skúška
 • denné 2 dni x 8 hod
 • Účastníci kurzu obdržia učebné materiály, preberané príklady, ako aj funkčné vzory na CD.
 • 730 eur (21.992 Sk) za skupinu 1-10 osôb
 • Vzorce a funkcie v MS Excel
 • Funkcie
 • Finančné funkcie
 • Časové funkcie
 • Matematické funkcie
 • Štatistické funkcie
 • Vyhľadávacie funkcie
 • Databázové funkcie
 • Textové funkcie
 • Logické funkcie
 • Informačné funkcie
 • Ďalšie možnosti využitia funkcií
 • denné 2 dni x 8 hod
 • Účastníci kurzu obdržia učebné materiály, preberané príklady na CD. Pred i počas kurzu je možné doplňovať jednotlivé funkcie podľa potrieb účastníkov.
 • 730 eur (21.992 Sk) za skupinu 1-10 osôb
 • Úvod do modelovania simulácie procesov
 • Základy algoritmizácie
 • Nástroje pre modelovanie a simuláciu v MS Excel
 • Čo je model procesu a ako ho vytvoriť
 • Vytvárame modely procesov
 • Model a čas – simulácia
 • Vytvárame simulačný model
 • Overovanie modelov
 • Vyhodnocovanie získaných údajov
 • Prepojenie modelu na reálne dáta
 • denné 2 dni x 8 hod
 • Účastníci kurzu obdržia učebné materiály, preberané príklady, ako aj funkčné vzory na CD. Pred i počas kurzu je možné doplňovať jednotlivé funkcie podľa potrieb účastníkov.
 • 730 eur (21.992 Sk) za skupinu 1-10 osôb

Cena kurzu

S2 - Windows XP a základy výpočtovej techniky

Učebný plán kurzu

Dĺžka školenia

Cena kurzu

S3 - Textový editor MS Word

Učebný plán kurzu

Dĺžka školenia

Cena kurzu

S4 - Tabuľkový editor MS Excel

Učebný plán kurzu

Dĺžka školenia

Cena kurzu

S5 - Počítačové siete, MS Internet Explorer a MS Outlook

Učebný plán kurzu

Dĺžka školenia

Cena kurzu

S6 - Tvorba prezentácií – MS PowerPoint

Učebný plán kurzu

Dĺžka školenia

Cena kurzu

S7 - Tvorba databáz – MS Access

Učebný plán kurzu

Dĺžka školenia

Cena kurzu

S8 - Správa projektov – MS Project

Učebný plán kurzu

Dĺžka školenia

Cena kurzu

I - Individuálne interné PC kurzy pre verejnosť

Organizácia vyučovania

Platenie kurzu

Platí sa na 16 hod dopredu.

Cenník kurzu

Certifikát

Úroveň ukončíte získaním uznávaného certifikátu MŠ SR alebo osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Pokračovanie štúdia

Podľa požiadaviek klienta.

F - Firemné PC kurzy

Organizácia vyučovania

Firemné PC kurzy sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)
Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

Platenie kurzu

Vystavovanie faktúr mesačne, podľa skutočne odučených hodín.

Cenník kurzu

Vynikajúca cena už od 27 eur (813 Sk) za vyučovaciu hodinu v závislosti od

Certifikát

Úroveň ukončíte získaním uznávaného certifikátu MŠ SR alebo osvedčenia o absolvovaní kurzu.

Pokračovanie štúdia

Podľa Vašich potrieb.

M - PC kurzy pre manažérov

M1 - MS Excel pre manažérov a ekonómov

Komu je kurz určený

Kurz je určený strednému a vyššiemu manažmentu, ako aj ekonómom a pracovníkom učtárni, ktorý potrebujú aktívne spracovávať a efektívne vyhodnocovať široké spektrum firemných dát.

Účastník kurzu sa naučí používať MS Excel nie len statickým, ale aj dynamickým spôsobom. To znamená že pomocou MS Excel zvládne okrem iného aj vyhľadávanie optimálneho riešenia, simuláciu, kontingenčné tabuľky, analytické funkcie ako i tvorbu formulárov a kvalitných, prehľadných a profesionálnych výstupov.

Učebný plán kurzu

Dĺžka školenia

Materiály

Cena kurzu

M2 - Funkcie v MS Excel

Komu je kurz určený

Kurz je určený všetkým, ktorý chcú zvládnuť prácu s jednotlivými funkciami excelu a zároveň týmto funkciám hlbšie porozumieť.

Účastník kurzu sa naučí používať vybrané funkcie MS Excel. Zvládne nie len prácu so vzorcami a premennými, ale pochopí aj funkciu samotnú. To znamená jej štruktúru, význam a možnosti praktického použitia.

Učebný plán kurzu

Dĺžka školenia

Materiály

Cena kurzu

M3 - Modelovanie a simulácie procesov v MS Excel

Komu je kurz určený

Kurz je určený všetkým, ktorý potrebujú plánovať alebo kontrolovať firemné , alebo iné procesy. Rovnako je učený pre procesných a projektových manažérov, ako aj pre ich nadriadených.

Účastník kurzu sa naučí používať MS Excel ako nástroj pre modelovanie a simuláciu procesov. Zvládne plánovanie a tvorbu modelov a ich transformáciu na simulačné modely. Rovnako sa oboznámi s nástrahami vyhodnocovania a interpretácie výsledkov.

Učebný plán kurzu

Dĺžka školenia

Materiály

Cena kurzu

Zoznam najpoužívanejších klávesových skratiek

Ctrl + A - vezme/ označí do bloku celý dokument

Ctrl + C - kópia bloku do Schránky

Ctrl + X - vystrihnutie označenej časti do Schránky

Ctrl + V - prilepenie obsahu Schránky na miesto určené kurzorom

Ctrl + B - prepína tučné písmo

Ctrl + I - prepína šikmé písmo

Ctrl + U - prepína podčiarkovanie

Ctrl + E - centrovanie (zarovnanie na stred)

Ctrl + L - zarovnanie vľavo

Ctrl + R - zarovnanie vpravo

Ctrl + J - zarovnanie do bloku

Ctrl + N - zarovnanie do bloku

Ctrl + O - dialóg pre otvorenie súboru

Ctrl + S - uloženie aktuálneho dokumentu

Ctrl + P - vyvolanie dialógu pre tlač

Ctrl + Home - skok na začiatok dokumentu

Ctrl + End - skok na koniec dokumentu

Ctrl + F - hľadanie

Ctrl + H - vyhľadanie a nahradenie textu (zámena)

Ctrl + 1 - horný index

Ctrl + 2 - riadkovanie dva

Ctrl + 5 - riadkovanie jeden a pol

Ctrl + = - dolný index

Ctrl + + - horný index

Ctrl + Enter - zalomenie strany (stĺpca)

Ctrl + medzera – prepne štýl na normálny

Ctrl + W - zavrie aktívne okno

Ctrl + D - pridá stránku k Obľúbeným položkám

Ctrl + Y - zopakuje poslednú operáciu

Ctrl + Z - odvolá poslednú operáciu

Ctrl + šípky - pri pohybe do strán sa presúvate po slovách, pri pohybe hore a dolu po odstavcoch

Ctrl + koliesko myši - lupa/zväčšenie a zmenšenie stránky (dokumentu)

Alt + < - - predchádzajúca stránka

Alt + -> - nasledujúca stránka

Alt + Home - návrat na Domovskú stránku

Pravý Alt + V - (alebo ľavý Alt + Ctrl + V) - napíše @

Shift + šípky - označovanie do bloku

Shift + Home - označenie textu od začiatku riadku po kurzor

Shift + F5 - nastaví kurzor na miesto predchádzajúcej polohy

Shift + End - označenie textu od kurzora po koniec riadku

Ctrl + Shift + End – označenie textu od kurzora po koniec

Ctrl + Shift + Home - označenie textu od začiatku po kurzor

Ctrl + Shift + šípky - označovanie slov (odstavcov)

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...