• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Vážení zákazníci, pobočke skončila licencia a je ZATVORENÁ.

PREKLADY DOKUMENTOV vybaví naša centrála v Žiline, email:
 • +421 41 763 7325
 • +421 904 444 566
 • +421 905 903 008
DOUČOVANIE - prejdite na SmartBooks, nové a lepšie riešenie www.smartbooks.sk 

Inštitút jazykov a vzdelávania Pezinok

AKTUALITY IJAV PEZINOK

victoria-restaurant-kontakt-ulica

Registrujte sa na jazykové kurzy počas celého roka.

Kurzy angličtiny, kurzy nemčiny, kurzy francúzštiny a kurzy španielčiny otvárame priebežne počas celého roka.

Skupinové trimestrové jazykové kurzy september – december.

Skupinové polročné jazykové kurzy január – jún.

Celoročné jazykové kurzy pre školákov september - jún.

Kurzy účtovníctva a PC kurzy otvárame priebežne podľa záujmu.

Bližšie informácie v sekciách Jazykové kurzyKurzy PCKurzy účtovníctva.


Základné informácie (kurzy Pezinok, vzdelávanie Pezinok, IJaV Pezinok)

V marci roku 2012 sme otvorili vzdelávacie centrum Inštitút jazykov a vzdelávania Pezinok, na Kollárovej ulici v krásnych zrekonštruovaných priestoroch. Inštitút jazykov a vzdelávania Pezinok je franchisingovým obchodným partnerom Inštitútu jazykov a vzdelávania Žilina. Držiteľom licencie pre pobočku Malacky je Ing. Peter Nagy, ktorý je aj držiteľom licencie pobočky IJaV Malacky. IJAV Malacky úspešne pôsobí na Záhorí od marca 2010

Inštitút jazykov a vzdelávania je najväčšia vzdelávaco-prekladateľská spoločnosť na Slovensku s viac ako 30 pobočkami. Ištitút jazykov a vzdelávania Pezinok je v súčasnej dobe jediný subjekt ktorý zabezpečuje komplexné služby v oblasti vzdelávania v Pezinku a okolí. Inštitút jazykov a vzdelávania je popredná spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojich špecializovaných partnerov prevádzkuje nasledovné činnosti:

Jazyková škola
Škola účtovníctva
Škola PC
Profesionálne doučovanie
Prekladateľská agentúra

Ponúkame nasledovné kurzy a školenia:
• Jazyková škola Pezinok – jazykové kurzy pre všetky úrovne, kurzy pre rôzne veľkosti skupín, kurzy angličtiny Pezinok, kurzy nemčiny Pezinok, kurzy španielčiny Pezinok, kurzy francúzštiny Pezinok v bežných termínoch, iné jazykové kurzy po dohode. Individuálne jazykové kurzy Pezinok, intenzívne jazykové kurzy Pezinok, letné intenzívne jazykové kurzy Pezinok, detské letné jazykové kurzy Pezinok, kurzy anglickej konverzácie Pezinok...
• Počítačová škola Pezinok - počítačové kurzy pre začiatočníkov, kurzy Word, kurzy Excel, kurzy Power point, PC kurzy kombinované ako prípravu na pohovory, resp. do zamestnania, počítačové kurzy pre seniorov, základy práce s počítačom
• Škola účtovníctva Pezinok  - praktické kurzy účtovníctva na PC, kurzy jednoduchého účtovníctva, kurzy podvojného účtovníctva, kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky, kombinované kurzy účtovníctva za zvýhodnené ceny, intenzívne kurzy, sobotné kurzy účtovníctva, rekvalifikačné kurzy účtovníctva
• Profesionálne doučovanie Pezinok - individuálne doučovanie žiakov ZŠ, doučovanie študentov SŠ, príprava na prijímacie skúšky, jazykové kurzy - príprava na maturitu,
• Prekladateľská agentúra Pezinok - úradné (súdne) preklady, odborné preklady, voľné preklady, jazykové preklady pre viac ako 40 jazykov

Prečo si vybrať naše služby?
• popredná kvalita služieb, jazykové kurzy, počítačové kurzy a kurzy účtovníctva ukončené záverečným testom a certifikátom
• príprava na medzinárodné jazykové certifikáty (Cambridgeské certifikáty, certifikáty Goethe institut, TOEIC certifikáty)
• prístup orientovaný na zákazníka, široká paleta kurzov a skupín
• komplexná ponuka jazykových a vzdelávacích služieb
• pre verných študentov zľava na ďalšie typy kurzov až do 15%
• prijímame šeky SODEXO PASS

Jazyková škola IJAV Pezinok (Modra, Svätý Jur).

Prečo sa učiť jazyk?

 • Pomôže vám v kariérnom postupe?
 • Pomôže vám udržať si súčasné zamestnanie?
 • Umožní vám zarábať vyšší príjem?
 • Budete môcť zmeniť zamestnanie na zaujímavejšie?
 • Zlepší sa váš pracovný výkon na súčasnej pozícii?
 • Zaručí v8m a vašej rodine bezpečie stabilného príjmu financií?

Ako si vybrať jazykový kurz?

Vyberte si optimálny kurz pre vás, podľa vašich časových a finančných možností. Stanovte si nasledovné parametre:celkovú dĺžku štúdia

 • frekvenciu štúdia počas týždňa
 • veľkosť študijnej skupiny
 • úroveň, ktorú chcete dosiahnuť
 • cenu, ktorú do vzdelávania investujete

Ako učíme v IJAV?

 • učíme modernou a účinnou metódou EEE - Easy Effective Efficient, ktorá skĺbuje najlepšie prvky z iných metód (komunikačná, Callanova a pod.)
 • ako prvá škola na Slovensku ponúkame delenie skupín až na 5 rôznych veľkostí
 • kladieme vysoké nároky na lektorov, pričom ich vyberáme podľa prísnych kritérií a následne ich pravidelne hodnotíme
 • vyučovanie prebieha v moderných priestoroch za pomoci moderných pomôcok a techniky

Naša jazyková škola otvára individuálne, mikroskupinové, miniskupinové a skupinové jazykové kurzy pre začiatočníkov priebežne každý mesiac. Študenti, ktorí už nie sú začiatočníkmi, sú zaradení do už prebiehajúcich kurzov na základe vstupných testov. Ak nastúpite neskôr, cena ktorú za kurz zaplatíte Vám bude vypočítaná alikvotne, t.j. zaplatíte len pomernú časť poplatku za kurz.

Štúdium jazyka sa riadi niekoľkými dôležitými zákonmi:

 • vyšší počet hodín v týždni znižuje celkový počet hodín potrebný na naučenie cudzieho jazyka, preto je frekvencia 2x 2hod týždenne optimálna pre pracujúcich a študentov
 • vyšší počet študentov v skupine predlžuje celkovú dobu štúdia
 • štúdium jazyka je náročný a dlhodobý proces, dieťa sa naučí hovoriť za 2-3 roky neustáleho "štúdia" 7 dní v týždni
 • najefektívnejší spôsob štúdia sa zakladá na maximálnej aktivite študenta v oblasti hovorenia a počúvania, čo je príčinou vysokej efektivity pri individuálnych kurzoch
 • študent musí odkomunikovať minimálne 270 hod, keďže v skupinách je študent čiastočne pasívny, počet hodín štúdia sa primerane zvyšuje
 • pre dobrú komunikačnú úroveň je potrebné absolvovať nasledovný počet hodín pravidelného štúdia 2x 2hod týždenne:

počet študentov

počet hodín

dĺžka štúdia

1

270h

2,1 r.

2

375h

2,5 r.

3-5

435h

2,9 r.

6-8

495h

3,3 r.

9-12

600h

4,0 r.

20-30

900h

6,0 r.

Vašim cieľom je naučiť sa ovládať cudzí jazyk. Zvážte akú má pre vás tento cieľ prioritu, ako vám znalosť cudzieho jazyka pomôže a vyberte si optimálny jazykový kurz pre vás. Najlacnejší kurz obvykle nebýva ten najlepší.

Škola účtovníctva IJAV Pezinok (Modra, Svätý Jur).

Kurzy účtovníctva, školenia účtovníctva

 • Kurzy jednoduchého účtovníctva, kurzy podvojného účtovníctva a kurzy mzdového účtovníctva výlučne na počítačoch. Prechodom zo zastaraných kurzov vyučujúcich účtovanie ručne na papieroch na účtovanie výlučne v PC programoch sa našej škole účtovníctva podarilo dokonalé zladenie teórie s praxou a výrazné skrátenie celkového času trvania kurzu ako i jeho ceny.
 • Kurzy sú určené najmä pre úplných začiatočníkov, ktorí po ich absolvovaní zvládnu problematiku účtovania v účtovníctve priamo na počítačoch. Kurz účtovníctva sa učí na PC v programoch Alfa, Omega alebo Olymp od firmy Kros, v programe Pohoda a v programe MRP. Kurzy sú organizované vo dvoch moderných počítačových učebniach vybavených premietacími projektormi. Celá výučba sa koná na počítačoch čo zvyšuje efektivitu kurzu a tiež použiteľnosť nadobudnutých vedomostí v praxi.

Prečo odporúčame kurzy jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva na PC

Vďaka nemalej investícii do výpočtovej techniky a prechodu z papierového ručného účtovníctva na elektronické účtovníctvo v PC sa nám podarilo výrazne skrátiť časový rozsah kurzov. Vzhľadom na túto úsporu sme alikvotne znížili i cenu za kurz. Dnes už nikto neúčtuje ručne - odmietnite kurzy, v ktorých sú počítače používané len na ilustráciu programu. Ak hľadáte najkvalitnejší kurz za dobrú cenu, ste na správnom mieste.Overte si či kurz účtovníctva, o ktorý máte záujem, je skutočne vyučovaný počas celej doby trvania na PC. Krátka ukážka práce na PC nestačí. Bez vedomosti účtovania na PC, budú Vaše vedomosti a skúsenosti zastarané a nedostatočné.
Aktuálne diskusie porovnávajúce kurzy účtovníctva:

http://www.porada.sk/t138558-kurzy-uctovnictva.html (2 strany)

http://www.porada.sk/archive/index.php/t-146715.html (1 strana)

http://www.porada.sk/archive/index.php/t-159966.html (1 strana)

Kurzy jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva na PC

Komu sú kurzy určené
Kurzy sú určené i pre úplných začiatočníkov, ktorí po jeho absolvovaní zvládnu bežnú problematiku účtovania v účtovníctve.

Cieľ kurzu

Kurz Vás pripraví na samostatné vedenie účtovníctva. Bez problémov zvládnete orientáciu v ekonomike, legislatíve a daňovej problematike. Vaše štúdium bude celé prebiehať výlučne na počítači, čím získate potrebné praktické skúsenosti a zručnosti. Problémom pre Vás nebudú daňové priznania k DPH, priznania k dani z príjmov právnických osôb, rôzne formuláre a tlačivá.

Spôsob vyučovania
Kurz jednoduchého, podvojného mzdového účtovníctva sa vyučuje na PC v počítačových programoch Alfa, Omega, Olymp od firmy Kros, v programe Pohoda a v MRP.

Certifikát
Kurz ukončíte získaním certifikátu od IJaV,

Študijné materiály
Študijné materiály sú zahrnuté v cene kurzu.

Iné výhody

Prehľadné skriptá, moderné učebne, individuálny prístup, efektívna dĺžka kurzu, profesionálni lektori z praxe.

 

kurz angličtiny pezinok, kurzy angličtiny pezinok, intenzívny kurz angličtiny pezinok, kurz anglického jazyka pezinok, kurzy anglického jazyka pezinok, jazykové školy pezinok, jazyková škola pezinok, jazykový kurz pezinok

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...