• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva

( praktický kurz pre začiatočníkov )

 • Zľava - ušetríte až 16 eur
 • 100% vyučovania sa realizuje na PC v programoch Alfa a Omega od firmy Kros Žilina resp. inom
 • 2 príručky sú v cene kurzu
 • úroveň A začiatočníci (kurzy sú určené pre úplných začiatočníkov)

Výsledná cena JÚ+PÚ spolu

Zápisné -7€ sa platí iba raz
Verejnosť (samoplatitelia) akcia· 285 eur  / 76 hodín 
Firmy (fyzické a právnické osoby) 338 eur  / 76 hodín

Kurz cvičenia podvojného účtovníctva 2
( praktické cvičenia pre pokročilých )

Zľavu 25 eur získavajú všetci naši absolventi podvojného účtovníctva 1

Výsledná cena

Zápisné - 7€
Verejnosť (samoplatitelia) 50 eur / 12 hodín 
Firmy (fyzické a právnické osoby) 80 eur· /12 hodín

Kurzy jednoduchého účtovníctva prakticky na PC

Začiatok nových kurzov
viď tabuľka vpravo, trvanie 8 stretnutí po 4hod

Skupinové kurzy jednoduchého účtovníctva 
( praktický kurz na PC )

Dôležité !
Vďaka prechodu z papierového ručného účtovníctva na účtovníctvo v PC sa nám podarilo skrátiť rozsah kurzu zo 64hod na 32hod! Vzhľadom na túto úsporu sme výrazne znížili i cenu za kurz. Ak hľadáte najkvalitnejší kurz za rozumnú cenu, ste na správnom mieste.

Komu je kurz určený
Kurzy sú určené aj pre úplných začiatočníkov, ktorí po jeho absolvovaní úplne zvládnu problematiku účtovania v jednoduchom účtovníctve.

Spôsob vyučovania
kurz účtovníctva sa vyučuje na PC v programe Alfa od firmy Kros Žilina resp. inom.

Organizácia vyučovania
4 vyučovacie hodiny v jednom dni (t.j. 180 min)
2x týždenne
Začiatok o 16:30 (alebo skôr v prípade dohody všetkých účastníkov)
Celková dĺžka trvania 4 týždne

Platenie
Kurz sa platí minimálne 7dní pred začatím kurzu. Počet účastníkov je obmedzený počtom počítačov, preto je rezervácia platná až po zaplatení poplatku za kurz.

Certifikát
Kurz ukončíte získaním certifikátu Ministerstva školstva SR a certifikátu na program ALFA od spoločnosti KROS.

Študijné materiály
Študijné materiály sú zahrnuté v cene kurzu

Cena kurzu

Zápisné - 7 €
- Verejnosť (samoplatitelia) akcia 140 eur / 32 hodín
- Firmy (fyzické a právnické osoby) 180 eur  / 32 hodín

Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva 
( kurz na PC pre 1 - 3 osoby )

Organizácia vyučovania
Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)
Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.
Kurz sa časovo prispôsobuje aktuálnemu rozvrhu skupinových kurzov - obsadenosti učební.
Minimálne trvanie jedného stretnutia 90 min.

Platenie
Platí sa na dohodnutý počet vyučovacích hodín dopredu.

Cena

Zápisné - 7 €
- Verejnosť (samoplatitelia) 15 eur  / hodina
- Firmy (fyzické a právnické osoby) 20 eur / hodina

Študijné materiály
Je možné zakúpiť priamo v inštitúte

Pokračovanie štúdia
Podľa požiadaviek klienta.

Kurzy podvojného účtovnictva prakticky na PC

Začiatok nových kurzov
viď tabuľka vpravo, trvanie 11 stretnutí po 4hod

Školenia podvojného účtovníctva - rozdelenie

 • Skupinové kurzy podvojného účtovníctva 1 
  (praktický kurz PÚ na PC pre začiatočníkov)
 • Skupinový kurz Pokročilé cvičenia podvojného účtovníctva 2 
  (pokročilé cvičenia PU na PC pre mierne pokročilých)
 • Individuálny kurz Podvojné účtovníctvo 
  (kurz PÚ na PC pre 1 - 3 osoby)
 • Kurz ovládania programu Omega od firmy Kros

Skupinové kurzy podvojného účtovníctva 1
( praktický kurz na PC pre začiatočníkov )

Dôležité !
Vďaka prechodu z papierového ručného účtovníctva na účtovníctvo v PC sa nám podarilo skrátiť rozsah kurzu z 88hod na 44hod! Vzhľadom na túto úsporu sme výrazne znížili cenu za kurz. Ak hľadáte najkvalitnejší kurz za rozumnú cenu, ste na správnom mieste.

Komu je kurz určený
Kurzy sú určené aj pre úplných začiatočníkov, ktorí po jeho absolvovaní zvládnu bežnú problematiku účtovania v podvojnom účtovníctve

Spôsob vyučovania
kurz účtovníctva sa vyučuje na PC v programe Omega od firmy Kros Žilina alebo v programe Pohoda.

Organizácia vyučovania
4 vyučovacie hodiny v jednom dni (t.j. 180 min)
2x týždenne
Začiatok 16:00 alebo 16:30 (podľa dohody účastníkov a obsadenia učební)
Celková dĺžka trvania 5,5 týždňa

Certifikát
Kurz ukončíte získaním certifikátu Ministerstva školstva SR a certifikátu od firmy KROS na program OMEGA.

Študijné materiály
Študijné materiály sú zahrnuté v cene kurzu

Pokračovanie štúdia
Na tento kurz nadväzuje kurz podvojného účtovníctva 2 pre mierne pokročilých.

Platenie
Kurz sa platí minimálne 7dní pred začatím kurzu. Počet účastníkov je obmedzený počtom počítačov, preto je rezervácia platná až po zaplatení poplatku za kurz.

Cena kurzu

Zápisné - 7€
- Verejnosť (samoplatitelia) akcia 175 eur
- Firmy (fyzické a právnické osoby) 255 eur

Cieľ kurzu

Kurz Vás pripraví na samostatné vedenie účtovníctva. Bez problémov zvládnete orientáciu v ekonomike, legislatíve a daňovej problematike. Vaše štúdium bude celé prebiehať výlučne na počítači, čím získate potrebné praktické skúsenosti a zručnosti. Problémom pre Vás nebudú daňové priznania k DPH, priznania k dani z príjmov právnických osôb, rôzne formuláre a tlačivá.

Skupinový kurz Pokročilé cvičenia podvojného účtovníctva 2

( pokročilé cvičenia na PC pre pokročilých )

Komu je kurz určený
Kurz je predovšetkým určený pre absolventov úrovne 1.
Vhodný je i pre mierne pokročilých, ktorí po jeho absolvovaní úplne zvládnu bežnú problematiku účtovania v podvojnom účtovníctve.

Cieľ kurzu
Vyriešiť čo najväčšie množstvo špecifických prípadov účtovania, s ktorými sa môžete stretnúť v praxi. Napr. Platba za opravu motorového vozidla, faktúra vystavená v EÚ platcom i neplatcom DPH a podobne.

Spôsob vyučovania
kurz účtovníctva sa vyučuje na PC v programe Omega od firmy Kros Žilina alebo v programe Pohoda.

Organizácia vyučovania
4 vyučovacie hodiny v jednom dni (t.j. 180 min)
2x týždenne
Začiatok 16:00 alebo 16:30 (podľa dohody účastníkov)

Certifikát
Kurz ukončíte získaním certifikátu Ministerstva školstva SR a certifikátu od firmy KROS na program OMEGA.

Študijné materiály
Poplatky za študijné materiály vrátane prehľadných skrípt sú už zahrnuté v cene kurzu

Platenie
Kurz sa platí na 12 hod dopredu, pričom Vaše miesto je rezervované až po zaplatení poplatku za kurz

Cena kurzu

Zápisné - 7€               
- Verejnosť (samoplatitelia) 67 eur  / 12 hodín
- absolventi kurzu podvojného účtovníctva č.1 cena 45 eur / 12 hodín
- Firmy (fyzické a právnické osoby)115 eur  / 12 hodín

Individuálny kurz Podvojné účtovníctvo

( kurz PÚ na PC pre 1 - 3 osoby )

Organizácia vyučovania
Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)
Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.
Kurz sa časovo prispôsobuje Vašim potrebám a obsadenosti učební.

Študijné materiály
Je možné zakúpiť priamo v inštitúte

Pokračovanie štúdia
Podľa požiadaviek klienta.

Platenie
Platí sa na dohodnutý počet vyučovacích hodín dopredu.

Cena
- Verejnosť (samoplatitelia) 15 eur  / hodina
- Firmy (fyzické a právnické osoby) 20 eur  / hodina

Kurzy mzdového účtovníctva prakticky na PC

Začiatok nových kurzov
viď tabuľka vpravo, trvanie 5 stretnutí po 5hod

Miniskupinové kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky
( praktický kurz na PC )

 • Komu je kurz určený
  Kurzy sú určené aj pre úplných začiatočníkov, ktorí po jeho absolvovaní zvládnu bežnú problematiku personalistiky a mzdového účtovníctva
 • Spôsob vyučovania
  Kurz sa vyučuje na PC v programe Olymp od firmy Kros Žilina resp. inom
 • Organizácia vyučovania
  1. Sobotný kurz - 5 x 5 hod
  - Začiatok o 9:00, koniec o 13:00
  2. V pracovných dňoch
  - 4 vyučovacie hodiny v jednom dni (t.j. 180 min)
  - 2x týždenne
  - Začiatok 16:00 alebo 16:30 (podľa dohody účastníkov a obsadenosti učební)
 • Certifikát
  Kurz ukončíte získaním osvedčenia o absolvovaní kurzu.
 • Študijné materiály
  Potrebné materiály sú v cene kurzu.
 • Platenie
  Kurz sa platí na 25 hod dopredu, pričom Vaše miesto je rezervované až po zaplatení poplatku za kurz
 • Cena kurzu
  Verejnosť (samoplatitelia) akcia 255 eur  / 25 hodín
  Firmy (fyzické a právnické osoby) 295 eur  / 25 hodín

Individuálne kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky
( kurz pre 1 - 2 osoby)

 • Organizácia vyučovania
  Individuálne kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)
  Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.
  Kurz sa časovo prispôsobuje aktuálnemu rozvrhu skupinových kurzov - obsadenosti učební.
 • Študijné materiály
  Je možné zakúpiť priamo v inštitúte
 • Pokračovanie štúdia
  Podľa požiadaviek klienta.
 • Platenie
  Platí sa na dohodnutý počet vyučovacích hodín dopredu.
 • Cena
  Verejnosť (samoplatitelia) 15 eur
  Firmy (fyzické a právnické osoby) 20 eur

 

Pre výber konkrétneho termínu kurzu vyberte položku v ponuke termínov v pravom paneli alebo si dohodnite stretnutie na čísle 0915278387

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...